โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เห็ดฟางเป็นวัตถุดิบ

1. บริษัท ทีพี อาหารกระป๋อง 72 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

2. บริษัท โภชนาการเกษตร จำกัด 201 ถ.พะเยา-เชียงคำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

3. บริษัท อาหารกระป๋องบุญศิริ จำกัด 109 กม 2 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

4. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารอีสาน จำกัด ต.โนนทัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

5. บริษัท เอราวัณฟู้ด จำกัด 115 หมู่ 4 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

6. บริษัท ภูกระดึงส่งเสริมการเกษตร จำกัด หมู่ 2 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย

7. บริษัท โรงงานเครื่องกระป๋องเกษตรไทย 18/4 ซ.วัดอ้อมใหญ่ ถ.เพชรเกษม จ.นครปฐม

8. บริษัท ไทยสามพราน จำกัด หมู่ 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

9. บริษัท ไทยวีชวน จำกัด ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ที่มา : หนังสืออุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ฝ่ายอุตสาหกรรมเกษตร กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เมษายน 2535

 
แหล่งจำหน่ายเชื้อเห็ดฟาง

1. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร

2. บริษัทเห็ดสยาม ซ.พึ่งบุญ ถ.เทพารักษ์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

3. ฟาร์มเห็ดอรัญญิก 3 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

4. บริษัท เห็ดศรีทอง จำกัด 2/1 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

5. ปฐมฟาร์ม 34/2 หมู่ 2 ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.นครศรีอยุธยา

6. วิทยาลัยเกษตรกรรม ของทุกจังหวัด